Trần Vũ Quang

Trần Vũ Quang

Học vị/Chức danh

/Giám đốc Thương mại

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Đại học Reed (Mỹ)

Từng làm việc tại ông ty tư vấn quản trị McKinsey Là người Việt đầu tiên xóa bỏ rào cản chỉ có người nước ngoài mới có thể nắm những vị trí chủ chốt tại Lazada. 

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: