Trương Mỹ Diễm

Trương Mỹ Diễm

Học vị/Chức danh

Thạc sĩ/Giảng viên

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại Học Wollongong - Australia vào năm 2007. Băt đầu giảng dạy đại học từ năm 2008 tại các trường Đại học Mở TPHCM. Đã có cơ hội làm Chủ nhiệm hoặc tham gia một số đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, nghiên cứu thị trường,...

Thông tin liên lạc: