Vũ Bảo Quốc

Vũ Bảo Quốc

Học vị/Chức danh

Thạc sĩ/Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc tài chính

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Thạc sĩ Vũ bảo Quốc tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngoại ngữ - Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM và hoàn thành chương trình thạc sĩ kinh doanh quốc tế tại Đại học Curtin – Perth, Úc vào năm 2005.

Ông Vũ Bảo Quốc có hơn 13 năm kinh nghiêm làm Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành các Ngân hàng trong nước và nước ngoài, các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ uy tín ở Việt Nam trước khi gia nhập Hội đồng Quản trị của Công ty CP Ô Tô Trường Hải và đã trở thành Phó Tổng Giám Đốc tài chính của một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam.

Thông tin liên lạc:

  • Email:
  • Phone: