Vũ Hữu Đức

Vũ Hữu Đức

Học vị/Chức danh

Phó Giáo Sư - Tiến sĩ/Phó Hiệu Trưởng

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

PGS.TS Vũ Hữu Đức tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Kế toán công nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2002. Hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, PGS.TS Vũ Hữu Đức đang là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM. Với Kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm dày dặn, Thầy Vũ Hữu Đức là một trong số giảng viên đầu ngành Kế toán - Kiểm toán của Trường. Thầy tham gia nghiên cứu khoa học và đã có nhiều bài báo xuất bản trên các tạp chí uy tín, ví dụ: Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Tạp chị Khoa học Thương Mại, … Thầy đã viết nhiều sách, như Tìm hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam – Những vấn đề chung và các yếu tố của báo cáo tài chính, Những vấn đề cơ bản của Lý thuyết kế toán, Kế toán quốc tế,...

Thông tin liên lạc:

Tiến Sĩ: năm 2002

- Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán tại trường Đại học Kinh tế TPHCM


Cử Nhân: năm 1986

- Cử nhân chuyên ngành Kế toán công nghiệp tại trường Đại học Kinh tế TPHCM


Có 24 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo về Kế toán (từ năm 1992 đến nay).

Các môn học tham gia giảng dạy chính, bao gồm:

- Kiểm toán

- Kế toán và doanh nghiệp

Lĩnh vực nghiên cứu chính là Kế toán

Trong quá trình làm việc và giảng dạy, PGS.TS Vũ Hữu Đức đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm:

- 2012: Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường “Phân tích báo cáo tài chính các công ty niêm yết thuộc lĩnh vực xuất khẩu thủy sản Việt Nam giai đoạn 2006-2010"

- 2009: Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường “Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích phục vụ cho lựa chọn đối tượng kiểm tra, thanh tra thuế".

- 2003: Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường “Xây dựng khung chương trình đạo tạo chuẩn chuyên gia Kế toán và Kiểm toán Việt Nam".

Ngoài ra, Thầy còn là tác giả của nhiều bài báo Khoa học như:

2014: “Tác động của chính sách đòn bẩy tài chính, mức độ đầu tư và chính sách tài trợ vốn lưu chuyển đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp: trường hợp các công ty niêm yết thủy sản Việt Nam" được đăng trên tạp chí Khoa học.

- 2009: “Tổ chức nghề nghiệp kế toán Việt Nam, hướng đến sự phát triển ngang tầm khu vực" được đăng trên tạp chí Kiểm toán.

- 2009: "Hệ thống thông tin kế toán – Xu hướng phát triển và các hướng nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn" được đăng trên tạp chí Kinh tế phát triển.

- 2010: "Áp dụng quy trình phân tích cho việc phát hiện gian lận, sai sót trên báo cáo tài chính" được đăng trên tạp chí Kiểm toán.

- 2009: "Sử dụng tỷ số trên báo cáo tài chính để phát hiện sai lệch thuế" được đăng trên tạp chí kinh tế phát triển.

- 2008: "Tìm kiếm một chiến lược cho quá trình hội nhập quốc tế về kế toán tại Việt Nam" được đăng trên tạp chí Kinh tế phát triển.

Và là chủ biên của các Quyển sách lớn như:

- 2012: Nguyên lý kế toán - Nhà Xuất bản Lao động

- 2010: Kế toán quốc tế - Nhà Xuất bản Lao động – Xã hội

- 2010: Kiểm soát nội bộ - Nhà Xuất bản Phương Đông

- 2010: Những vấn đề cơ bản của Lý thuyết kế toán - Nhà Xuất bản Lao động – Xã hội

- 2010: Tìm hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam – Những vấn đề chung và các yếu tố của báo cáo tài chính - Nhà Xuất bản Thống kê