Vũ Việt Hằng

Vũ Việt Hằng

Học vị/Chức danh

Tiến sĩ/Giảng viên chính

Giới thiệu ngắn về Giảng viên

Cô Vũ Việt Hằng tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2005. Hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Cô Việt Hằng là Giảng viên chính tại các trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế TPHCM và Đại học Mở TPHCM. Với Kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm dày dặn, Cô Việt Hằng là một trong số giảng viên đầu ngành của Trường. Chủ trì hoặc tham gia một số đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản trị nguồn nhân lực, Hành vi tổ chức và Đào tạo từ xa và đã có nhiều bài báo xuất bản trên các tạp chí uy tín ví dụ: Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Tạp chị Phát triển kinh tế, tạp chí Lao động xã hội … Tham gia viết một số tài liệu học tập, thu thanh bài giảng. Cô đã có cơ hội đi thực tập và giảng dạy tại Pháp và Canada. Sử dụng được 3 ngoại ngữ Nga, Pháp, Anh trong công tác chuyên môn.

 

Thông tin liên lạc:

Tiến Sĩ: năm 2005

- Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM.


Thạc Sĩ: năm 1997

- Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM.


Cử Nhân: năm 1993

- Cử nhân chuyên ngành Kỹ sư kinh tế cơ khí tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.


Đã có 38 năm làm công tác giảng dạy các môn:

- Tổ chức lao động khoa học,

- Định mức lao động,

- Tiền lương,

- Quản trị nguồn nhân lực,

- Lãnh đạo,

- Hành vi tổ chức

Lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm:

- Quản trị nhân lực;

- Hành vi tổ chức;

- Quản trị Tiền lương;

- Lãnh đạo

Trong quá trình làm việc và giảng dạy, Cô Vũ Việt Hằng đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm:

- 2012: Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp cơ sở T 985 09-04 "Nghiên cứu và đề xuất thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo từ xa tại Trường Đại học Mở TPHCM"

- 2010: Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp Bộ B 2008 - 32-04 "Xây dựng mô hình văn hóa học tập cho sinh viên trong các trường đại học nhằm góp phần đạt được mục tiêu đào tạo"

- 2005: Thành viên đề tài nghiên cứu cấp cơ sở CS 2005-550 "Phẩm chất lãnh đạo và ảnh hưởng của phẩm chất lãnh đạo tới cam kết tổ chức"

- 2003: Thành viên đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ B 2022-22-22 TĐ "Một số giải pháp để áp dụng có hiệu quả phương pháp giảng dạy môn kinh tế chuyên ngành"

Ngoài ra, Cô còn là tác giả của nhiều bài báo Khoa học như:

- 2010: Công trình "Nghiên cứu khoa học của Giảng viên để nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học" được đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về đối mới hoạt động khoa học công nghệ trong các trường đại học

- 2010: Công trình nghiên cứu khoa học "Distance Learners Accompaniment by the University được dda98ng trong kỷ yếu hội thảo The 24th AAOU Annual Conference.

- 2010: Công trình nghiên cứu khoa học "Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học để nâng cao tính tích cực, chủ động và năng lực sáng tạo" được đăng trong tạp chí khoa học trường Đại học Mở TPHCM.

- 2009: Công trình nghiên cứu khoa học "Công nghệ đào tạo từ xa nào cho Việt Nam" được đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về giáo dục mở và từ xa.

- 2008: Công trình nghiên cứu khoa học "Mâu thuẫn trong quan hệ xã hội, nguyên nhân và cách giải quyết " được đăng trong kỷ yếu hội thảo “Nguồn nhân lực cho sự phát triển khu kinh tế Dung quất trong thời kỳ hội nhập”